asukkaalle

Tietoa asukkaalle

Tietoa uusille ja vanhoille asukkaille

Tältä sivulta löydät muun muassa:

  • Vuokrasopimuksen yleiset ehdot ja järjestysmääräykset
  • Tietoa Mediomien internet-yhteydestä, sähkösopimuksista, pysäköinnistä ja saunavuoroista
  • Tietoa sisäänmuutosta, avainten luovutuksesta, vuokranmaksusta ja poismuutosta
  • Huolto- ja korjaustoimenpiteiden vastuujakotaulukon (käy huolellisesti läpi sisäänmuuton yhteydessä) sekä huoltoyhtiön yhteystiedot
Uusi asukas:

Tutustuthan tällä sivulla oleviin LOATS:n kiinteistöissä asumista koskeviin tietoihin huolella. Muista tehdä muuttoilmoitus postille ja maistraatille. Muuttoilmoituksen voit tehdä osoitteessa Postin verkkosivuilla. Huomioi myös, että vuokralaisella tulee olla voimassa oleva kotivakuutus.

Tervetuloa asumaan Mediomille!

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava järjestyslain sekä muiden lakien ja asetusten lisäksi seuraavia järjestysmääräyksiä. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talojen asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

1. Yhteiset tilat

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava erityistä siisteyttä ja järjestystä. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa, niiden säilytys muissa kiinteistön yhteisissä tiloissa sekä käytävillä on kielletty. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat. Rakenteiden tai kalusteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

2. Ulkoalueet

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla paikoilla. Ajoneuvon luvaton pysäköinti ajoväylällä, piha-alueella tai toisen hallinnassa olevalla pysäköintipaikalla on kielletty.

3. Huoneistot

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Arkisin kello 22.00-06.00 sekä viikonloppuisin ja pyhinä kello 23.00-08.00 välisenä aikana on naapureille annettava ehdoton yörauha. Ilmeisen häiritsevä soittaminen ja laulaminen ja muu sellainen toiminta on muulloinkin kielletty. Tästä VOI poiketa vain naapureiden suostumuksella. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteista johtuvista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltohenkilökunnalle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen eikä myöskään ongelmajätteitä. Rakenteiden tai kalusteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus. Huoneistoissa ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman omistajan lupaa.

4. Parvekkeet/Ikkunat

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Tomuttaminen ja roskien heittely parvekkeilta ja ikkunoista on ehdottomasti kielletty. Parvekkeilla on grillaaminen yms. vastaava toiminta kielletty. Parvekkeiden kaiteiden tai ikkunoiden ulkopuolella ei saa pitää mitään riippumassa.

5. Tomuttaminen/Tuuletus

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla arkipäivisin. Tomuttamisessa on noudatettava ajankohtia, joista ei aiheudu muille asukkaille kohtuutonta häiriötä. Tuuletus porraskäytävään on kielletty. Asunnon ovi on pidettävä suljettuna.

6. Kotieläimet

Koirien ja kissojen ulkoiluttaminen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Kotieläimiä ei saa pestä eikä harjata kiinteistön yhteisissä tiloissa. Kotieläimet eivät saa häiritä talon muita asukkaita ja huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä (myös kissat).

7. Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

1. Perusteet

Säätiön opiskelija-asunnot on tarkoitettu lääketiedettä yliopistossa opiskeleville asunnoksi. Vuokrasuhteessa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL 481/95) ja asukastiedotteiden ohjeita ja määräyksiä.

2. Vuokra-aika

Vuokrasopimus on määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus solmitaan hallituksen päättämien periaatteiden mukaan. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus päättyy irtisanomisen, purkamisen tai lakkaamisen johdosta taikka sopimalla sen päättymisestä.

3. Vakuusmaksu

Vuokratessaan asunnon vuokralainen maksaa vakuusmaksun vuokranantajalle. Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle tai sen maksajalle vuokrasuhteen päätyttyä kuukauden kuluessa ainoastaan siinä tapauksessa, että vuokralainen on luovuttanut asuntonsa avaimet ja asuntonsa normaalissa kunnossa ja siivottuna, eikä vuokralaisella ole vuokra ym. maksuja tai muita asumiseen liittyviä velvoitteita hoitamatta. Vuokranantaja voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksun em. saataviensa kuittaamiseen. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrakauden aikana ilmoittaa, että vakuutta käytettäisiin vuokranmaksuun. Vakuusmaksusta ei makseta vuokralaiselle korkoa.

4. Muuttopäivä

Vuokralainen on oikeutettu saamaan asunnon hallintaansa vuokra-ajan alkaessa, kuitenkin niin, että viikonlopun tai arkipyhän aikana hallintaoikeus alkaa seuraavana arkipäivänä. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa samana päivänä kuin sopimuksessa ilmoitettu vuokra-aika alkaa. Vuokrasuhteen päättyessä muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä.

5. Avaimet

Vuokralaiselle luovutetaan avaimet vuokra-ajan alkaessa. Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty. Mikäli avain katoaa, vastaa vuokralainen aiheutuneista vahingoista. Vuokralainen on velvollinen noutamaan ja palauttamaan avaimet vuokranantajan ilmoittamalla tavalla. Turvalukon saa asentaa vain LOATS:n luvalla ja vuokralaisen omalla kustannuksella. Vuokralainen sitoutuu toimittamaan vuokranantajalle yhden kappaleen ko. lukon avaimista. Pois muuttaessa turvalukko tulee jättää oveen ja kaikki avaimet on luovutettava vuokranantajalle veloituksetta.

6. Asunnon luovuttaminen toiselle

Vuokralaisella ei ole opiskelija-asunnossa oikeutta ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toiselle eikä pitää luonaan vuokrasuhteeseen kuulumattomia henkilöitä eikä siirtää vuokrasopimusta, koska vuokranantaja edellyttää asunnon olevan opiskelija-asuntokäytössä (AHVL 17, 18, 44 ja 45 §).

Huomaathan kuitenkin, että LOATS antaa luvan jälleenvuokraukseen seuraavin ehdoin (kts. asuntohakemusten pisteytyssäännöt 6 §):

Asunnon saa jälleenvuokrata korkeintaan vuodeksi ja ensisijaisesti muille säätiön hakukriteerit täyttäville opiskelijoille. 4 kuukautta pidemmissä jälleenvuokrauksissa edellytetään jälleenvuokraustarjouksen jättämistä EKY:n, Kompleksin, Fonin ja LKS:n tiedottajille kyseisten seurojen jäsenille välitettäväksi ennen sopimuksen solmimista. Oikeus vuotta pidempiin jälleenvuokraussuhteisiin anotaan kirjallisesti asunnonjakotoimikunnalta. Toimita hakemus LOATS:n toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@loats.fi. Varsinainen asukas on vastuussa vuokran maksusta myös jälleenvuokrauksen aikana ja on velvoitettu kirjallisesti ilmoittamaan alivuokralaisensa nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen LOATS:n toimistolle. Lisäksi jälleenvuokraussopimuksesta on toimitettava kopio LOATS:n toimistoon. Jälleenvuokraus kuluttaa asumisoikeusaikaa.

7. Vuokralaisen velvollisuudet huoneistoa käytettäessä

Vuokralaisen velvollisuus on ilmoittaa vuokranantajalle tai vuokranantajan edustajalle kirjallisesti sisään- ja poismuutto sekä kaikki asumisaikaiset muutokset huoneistossa asuvien henkilöllisyydessä ja lukumäärässä. Vuokralaisen velvollisuus on siivota, hoitaa ja ylläpitää asuinhuoneistoa, siihen välittömästi kuuluvaa rappu- tai terassialuetta sekä huoneiston laitteita huolellisesti sekä noudattaa vuokranantajan antamia ohjeita. Vuokralainen on velvollinen hankkimaan ja kunnossapitämään palovaroittimen niissä huoneistoissa, missä on oma patteri virtalähteenä. Vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston kiinteästä palovaroittimesta mutta on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahingon. Vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta mutta on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahingon. Asunnon kuntoon kohdistuvat huomautukset on ilmoitettava kolmen viikon kuluessa sisäänmuutosta vuokranantajalle tai vuokranantajan edustajalle. Asumisaikana vuokralaisella on myös velvollisuus välittömästi ilmoittaa asunnon kuntoon vaikuttavista seikoista ja ilmenneistä vioista. Yhden huoneen asunto on tarkoitettu yhdelle henkilölle (vuokralaiselle). Tupakointi on kielletty huoneistoissa sekä porraskäytävissä. Vuokralainen vastaa huoneiston siivouksesta vuokrasuhteen aikana ja huolehtii myöskin loppusiivouksesta. Vuokralaisen vaihtuessa suoritetaan muuttotarkastus, joka saattaa aiheuttaa kustannuksia, mikäli velvoitteita tai siivouskehotusta ei ole noudatettu.

8. Yhteiset tilat

Yhteistilojen, kuten pesula, jokainen käyttäjä on velvollinen siistimään jälkensä ja huolehtimaan pyykkinsä poisviennistä, ja on ilmoitusvelvollinen tilojen ja laitteiden kunnon muutoksista vuokranantajalle tai vuokranantajan edustajalle.

9. Nettiyhteys

Nettipalvelun käyttö on vapaaehtoista, mutta käyttämättä jättäminen ei johda vuokranalennukseen.

10. Korvausmenettely

Jos huoneistoa ei ole voitu käyttää tai se ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa, vuokralaisella on oikeus anoa tältä ajalta korvausta. Kirjallinen ilmoitus asiasta on tehtävä välittömästi, jonka jälkeen korvausmenettelystä sovitaan. Korvauksena voidaan hakea vuokrasta ja välittömistä kuluista sitä osaa, joka vastaa ajallisesti ja määrältään puutteellisuuden aiheuttamaa haittaa (AHVL 23 § 2 mom.). Vahingonkorvauksen maksaminen edellyttää, että haitta on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta (AHVL 23 § 3 mom). Maksettavasta korvauksesta voidaan vähentää vuokralaiselta vuokranantajalle erääntyneet saatavat. Vuokranantaja tai taloyhtiö on oikeutettu teettämään vuokrasuhteen aikana kiinteistössä ja vuokratiloissa tavanmukaisia kunnossapitotöitä ilman, että vuokralainen saa vuokranalennusta siltä ajalta mikä näihin töihin kuuluu. Lämpö-, vesi-, sähkö-, tele- ja internet-palveluiden toimivuudesta vastaavat kyseiset palveluntarjoajat omien yleisten toimitusehtojensa mukaisesti vaikka maksu palveluista sisältyisi vuokraan tai siitä perittäisiin erillistä maksua. LOATS on korvausvelvollinen vain sellaisesta vahingosta, mikä on aiheutunut LOATSin tuottamuksellisesta laiminlyönnistä.

11. Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten on vuokralaisen viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantajan edustaja huoneistoon. Tarvittaessa vuokranantajan edustajalla on oikeus tarkistaa huoneisto ilman vuokralaisen suostumusta.

12. Vuokraoikeuden siirto

Vuokranantajalla on oikeus tarkoituksenmukaisuussyistä irtisanomisaikaa noudattaen siirtää vuokraoikeus kohdistumaan muuhun vuokranantajan määräysvallassa olevaan vastaavaan huoneistoon tai huoneiston osaan.

13. Vuokra ja käyttömaksut

Vuokrana peritään määrä, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin ja vuokra tarkistetaan näiden erien muutosta vastaavasti. Eri talojen ja asuntojen vuokrat voidaan tasata. Huoneiden ja huoneistojen vuokrat määritellään kuukausivuokrina, joista kiinteistölle lasketaan keskivuokra €1m2. Vuokrat tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa näillä periaatteilla myös silloin, kun aravarajoitukset ovat päättyneet. Vuokralainen sitoutuu suorittamaan vuokran lisäksi kulloinkin voimassa olevat käyttömaksut esim. vesi-, sähkö-, sauna- ja autopaikkamaksut sekä muut kuin normaalista kulumisesta aiheutuneet kustannukset. Puolisot tai yhteisvastuullisen sopimuksen tehneet ovat vuokrasta ja käyttömaksuista yhteisvastuussa koko sopimuksen voimassaoloajan.

14. Vuokran ja käyttömaksujen muutoksista ilmoittaminen

Vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle ennen vuokraa koskevan muutoksen voimaantuloa huoneen tai huoneiston kuukausivuokran, ja käyttömaksujen muutoksista huoneen tai huoneiston postilaatikkoon jaetulla kirjallisella ilmoituksella. Vuokran ja käyttömaksujen muutoksista voidaan ilmoittaa kirjallisesti myös vuokrasuhdekohtaisesti. Kirjallinen ilmoitus voidaan jättää myös postin kuljetettavaksi vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen.

15. Maksujen maksaminen ja perintä

Vuokra ja muut maksut maksetaan kuukausittain etukäteen ja viimeistään kunkin kuukauden 6. päivä vuokranantajan tilille. Erääntyneiden maksujen lisäksi peritään ilmoitetut kulloinkin voimassaolevat perintäkulut ja korkolain mukainen viivästyskorko. Viimeistään kahden kuukauden vuokraa vastaavan suorituksen laiminlyönti käynnistää perintätoimenpiteet.

16. Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Kun jompikumpi osapuoli irtisanoo vuokrasopimuksen, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä eteenpäin. Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen on irtisanomisaika kolme kuukautta. Jos vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, on irtisanomisaika kuitenkin vuokranantajalle kuusi kuukautta. Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti. Perhe- tai yhteisvastuullisen sopimuksen irtisanomisen allekirjoittavat kaikki vuokrasopimuksen allekirjoittaneet. Vuokrasopimukset voidaan myös purkaa mm. maksamatta jääneiden vuokrien tai häiritsevän elämän takia, jolloin sopimus voi päättyä välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiantoon tai myöhemmin, mikäli purkaja on ilmoittanut myöhemmän ajankohdan.

17. Sopimusperusteiden tarkistaminen

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan, jos vuokrasopimuksen teon yhteydessä annettuihin opiskelu- tai muihin tietoihin tulee olennaisia muutoksia, kuten opiskelun keskeyttäminen tai loppututkinnon suorittaminen, ja sitoutuu esittämään pyydettäessä tiedot sopimusperusteiden voimassaolosta sekä sallii vuokranantajan hankkia oppilaitokselta opiskelutietonsa.

Mediomien internet-yhteydestä vastaa DNA. Uuden asukkaan tulee hakea WLAN-modeemi DNA-liikkeestä ja palauttaa se sinne poismuuton yhteydessä. Mikäli netin asentamisessa tai nettiyhteydessä on ongelmia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

DNA asiakaspalvelu +358 44 144 044

Vikailmoitukset +358 800 300 500

Asuinhuoneistojen huolto- ja korjaustoimenpiteet

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa ja ylläpitää huolellisesti asuinhuoneiston kuntoa. Huoltoyhtiö korjaa vain sille kuuluvat ilmoitetut viat. Jos korjaukset katsotaan aiheutuneen asukkaan huolimattomuudesta, virheellisestä käsittelystä tai hoidon laiminlyönnistä, kustannukset laskutetaan asukkaalta. Kiinteistöhuoltoyhtiöön ilmoitetaan viat, jotka vaativat korjausta. LOATS:n toimistoon ilmoitetaan viat, jotka eivät haittaa asumistasi. Mikäli vikoja ei ole ilmoitettu kolmen viikon sisällä vuokrasuhteen alkamisesta, on vuokralainen poismuuttaessa velvollinen vastaamaan niiden korjaamisesta. Sisäänmuuton yhteydessä onkin syytä käydä läpi tämä vastuujakotaulukko ja tarkastaa, että edellinen vuokralainen on ylläpitänyt ja jättänyt huoneiston asianmukaiseen kuntoon.

Sisäänmuuton yhteydessä on myös mahdollista tehdä pientä remonttia itse. Jos haluat esimerkiksi maalata uuden asuntosi huonossa kunnossa olevat seinäpinnat, pyydä LOATS:n toimistosta asunnon tarkastusta: Jos LOATS katsoo remontin tarkastuksessa perustelluksi, voit laskuttaa materiaalikustannukset (esim. maali) LOATS:lta viemällä materiaalikuitit LOATS:n toimistoon.

Vastuunjakotaulukko
Lämmitys
ToimenpideHuolto hoitaaAsukas hoitaaLisäohjeet
Lämpöpattereiden ilmaaminen x  
Patteriventtiilien korjaus x  
Lämpöpatterin korjaus x  
Huoneistojen lämpötilan perussäätö x  
Ilmanvaihto
ToimenpideHuolto hoitaaAsukas hoitaaLisäohjeet
Vakiovarusteena olevan liesikuvun huolto ja korjaus x  
Liesikuvun suodattimen ja venttiilin puhdistus  x 
Huoneiston ilmanvaihdon poistoventtiilien
puhdistus
  x 
Poistoventtiilin korjaus ja uusiminen x  
Korvausilmaventtiilien puhdistus  x 
Vesi- ja viemärilaitteet
ToimenpideHuolto hoitaaAsukas hoitaaLisäohjeet
Vesihanan tiivisteiden vaihto x  
Vesihanan uusiminen samanlaiseksi x  
Pyykinpesu- ja astianpesukoneen liittäminen  xMuista kotivakuutus vahinkojen varalta
Käsisuihkuletkun uusiminen x  
Pesualtaiden ja ammeiden tulpat  x 
Pesualtaan korjaus/uusiminen x  
Lattiakaivojen puhdistus  x 
Viemäritukoksen aukaisu x  
Pesualtaan hajulukon puhdistus  x 
Putkistovuodot x Ilmoita huoltoon välittömästi!
WC:n istuimen ja huuhtelulaitteen
huolto/korjaus
 x  
Vesi- ja viemärilaitteet
ToimenpideHuolto hoitaaAsukas hoitaaLisäohjeet
Vesihanan tiivisteiden vaihto x  
Vesihanan uusiminen samanlaiseksi x  
Pyykinpesu- ja astianpesukoneen liittäminen  xMuista kotivakuutus vahinkojen varalta
Käsisuihkuletkun uusiminen x  
Pesualtaiden ja ammeiden tulpat  x 
Pesualtaan korjaus/uusiminen x  
Lattiakaivojen puhdistus  x 
Viemäritukoksen aukaisu x  
Pesualtaan hajulukon puhdistus  x 
Putkistovuodot x Ilmoita huoltoon välittömästi!
WC:n istuimen ja huuhtelulaitteen
huolto/korjaus
 x  
Sähkölaitteet
ToimenpideHuolto hoitaaAsukas hoitaaLisäohjeet
Huoneiston sulaketaulun sulakkeet  x 
Huoneiston sisäiset sähköjohdot
(alkuperäiset)
 x  
Huoneiston valaisimien kuvut ja lamput  xVarmista valojen toimivuus pois- ja sisäänmuuton yhteydessä
Valokatkaisijan ja pistorasian korjaus x  
Nettipistorasian korjaus x Tarkista asetukset ennen vikailmoituksen jättöä!
Antenni- ja puhelinpistorasian korjaus x  
Antenniliitosjohto  x 
Huoneistokohtaisen saunan kiukaan korjaus x  
Huoneistokohtaisen saunan kiuaskivien uusiminen x Uusitaan joka kuudes vuosi
Kiukaan puhdistus  x 
Sokeripala/kattovalaisimen kiinnityskoukku  x 
Palovaroittimet: paristojen vaihto x 

Kommunikaatio naapureiden kanssa ja myös muiden mielipiteiden huomioiminen asumisen vuorovaikutustilanteissa on asukkaan perushyve, jolla voit vaikuttaa positiivisesti omaan ja asuinyhteisösi viihtyvyyteen. Kun esimerkiksi järjestät juhlia kotona, on fiksua ilmoittaa niistä naapureille esimerkiksi rappukäytävään laitetulla ilmoituksella.

LOATS:n kiinteistöjen järjestysmääräykset ja muut ohjeet on tarkoitettu noudatettavaksi yhteistyön sujumiseksi. Kun juhlitaan ja pyydetään vieraita, on huomioitava järjestys­määräykset ja myös naapureiden viihtyminen, opiskelurauha jne. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Ilmeisen häiritsevä soittaminen ja laulaminen ja muu sellainen toiminta on vuorokaudenajasta riippumatta kiellettyä.

Toisaalta tulee muistaa, että naapureiden elämästä aiheutuu aina ääntä ja toimintaa, vaikka oltaisiin kuinka varovaisia. Esimerkiksi perheellisenä sinulla saattaa olla asumisellesi toisenlaisia viihtymisvaatimuksia kuin naapurissasi asuvalla yksinasujalla. Vaikka perheille tarkoitetut asunnot ovat yleensä hieman rauhallisempia, on aina muistettava, että opiskelijatalo on opiskelijatalo eikä vanhainkoti. Aktiivinen elämä kuuluu joskus jopa naapuriin. Joustamattomuus ei jätä tilaa viihtymiselle.

Jos kuitenkin naapuri häiritsee yörauhaa tai muutoin, on parasta ensin ystävällisesti huomauttaa asiasta. Jos keskustelu ei auta, keskusteluun ei ole mahdollisuutta tai häiriö on jatkuvaa, ilmoita asiasta kirjallisesti LOATS:n toimistoon, varustettuna häiriötä aiheuttavan huoneiston numerolla sekä mahdollisimman yksityiskohtaisella tapahtumakuvauksella, allekirjoituksella sekä yhteystiedoilla. Valitukset käsitellään luottamuksellisesti ja vuokranantaja toimii asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetyn lain mukaisesti. Joissakin tapauksissa tämä saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Häiriöiden ollessa vakavia ja erityisesti yörauhan aikana ­kannattaa turvautua poliisin apuun. Yleinen järjestyksen valvonta kuuluu viime kädessä viranomaisille, ja tarvittaessa jokaisella on oikeus kutsua poliisi apuun. Yleinen hätänumero on 112.

Ilkivalta on asia, jota kenenkään ei tule sietää. Siitä ilmoittaminen on kaikkien asukkaiden velvollisuus ja kaikki ennalta­ehkäisevä toiminta edesauttaa talojemme viihtyvyyttä. Ilkivallantekijä on aina korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Selvittämättä jääneet tapaukset maksavat asukkaat vuokrissaan, eli kaverin suojelu ei ole millään lailla puolusteltavissa. Ilkivaltatapauksissa ensimmäisenä tulee ihmisten turvallisuus ja sitten vasta aineelliset ja taloudelliset seikat.