TAUSTA-AINEJÄRJESTÖT

LOATS:n taustalla toimii Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan oppialojen ainejärjestöt. Alun alkaen LOATS on Lääketieteenkandidaattiseuran alulle panema säätiö, jonka tarkoitus on tarjota opiskelija-asuntoja lääketieteen opiskelijoille. Sittemmin hakukelpoisiksi on otettu myös hammaslääketieteen, eläinlääketieteen, psykologian ja logopedian opiskelijat. Ollaksesi hakukelpoinen, sinun tulee kuulua johonkin seuraavista ainejärjestöistä. Uusien opiskelijoiden haussa olemassa olevaa jäsenyyttä ei vaadita, mutta jäseneksi tulee liittyä opiskelujen aloituksen yhteydessä.

Lääketieteenkandidaattiseura

Lääketieteenkandidaattiseura (LKS) on vuonna 1933 Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenistönsä edustajana sekä etujen ajajana opinnollisissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa asioissa. Tavoitteena on edistää lääketieteen opiskelijoiden valveutuneisuutta lääketieteellisissä, terveydenhuoltopoliittisissa ja muissa yhteiskunnallisissa asioissa sekä luoda ja vahvistaa kollegiaalisuutta. 

Thorax

Medicinarklubben Thorax r.f. är ämnesföreningen för medicine-, odontologie- och veterinärmedicinestuderande vid Helsingfors universitet, grundad år 1931. Medlemsantalet överstiger 200 och föreningens språk är svenska. Till vår centrala verksamhet hör ordnandet av olika slags evenemang för våra medlemmar och  bevakandet av våra medlemmars intressen inom studieärenden.

Hammaslääketieteenkandidaattiseura

Hammaslääketieteenkandidaattiseura (HLKS) on Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden vuonna 1945 perustama ainejärjestö.  HLKS pyrkii vaikuttamaan jäsenistönsä hyväksi koulutus- ja ammattiasioissa. HLKS järjestää jäsenistöllensä vapaa-ajan toimintaa monien kulttuuri- ja liikuntatapahtumien muodossa.

Jäseneksi liittymisestä tiedotetaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys

Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys (EKY) on eläinlääketieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö. EKY järjestää jäsenistölleen kulttuuri-, opinto-, ja sosiaalipalveluja ja edistää jäsenistönsä harrastusmahdollisuuksia. EKY pyrkii edistämään eläinlääkäriopiskelijoiden etuja monilla sektoreilla, mm. tiedekunnan eri elinten opiskelijaedustajien kautta ja yhteistyöllä monien organisaatioiden, kuten Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa.

Jäseneksi liittymisestä tiedotetaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Kompleksi

Kompleksi on vuonna 1947 perustettu Helsingin yliopiston psykologian pääaineopiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia psykologian opiskelijoiden etujärjestönä, edistää psykologian opetusta, tutkimusta ja ammattikäytäntöä sekä tukea opiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä. kulttuuri- ja liikuntatapahtumien muodossa.

Foni

Foni on vuonna 1970 perustettu ainejärjestö, joka pitää huolta logopedian opiskelijoiden oikeuksista Helsingin yliopistolla. Foni järjestää jäsenilleen opintoja ja hyvinvointia tukevaa toimintaa sitseistä asiantuntijaluentoihin sekä huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta.